Peters-Schrama

Orthopedagoog-Generalist in zorg & onderwijs

Peters-Schrama werkt als regiebehandelaar, supervisor en praktijkopleider in de GGZ, het onderwijs en voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Hij is gespecialiseerd in de behandeling van geadopteerde kinderen, jongeren en volwassenen en hun gezin. 

Peters-Schrama

Over mij

Orthopedagoog-Generalist, Registerpsycholoog NIP | Kinder & Jeugd, behandelaar voor EMDR & cognitieve gedragstherapie, praktijkopleider, supervisor, docent, werkbegeleider en bovenal… vader. Het beste van deze rollen combineer ik in Peters-Schrama.

van Advies tot Behandeling in Zorg & Onderwijs

Diensten

Adoptieonderzoek

Psychologisch onderzoek van aspirant adoptiefouders.

Regiebehandelaar

Inzet als regiebehandelaar (Orthopedagoog-Generalist & Registerpsycholoog NIP | Kinder & Jeugd) voor korte tot lange termijn.

Supervisie

Als supervisor richt ik mij op jouw persoonlijke leerproces in jouw opleiding tot Orthopedagoog-Generalist.

Werkbegeleiding

Voor werkbegeleiding van professionals in opleiding tot Orthopedagoog-Generalist en Registerpsycholoog Kinder & Jeugd.

Specialist Adoptie

Voor psychologische behandelingen van kinderen, jongeren en volwassenen. Met name gericht op geadopteerden en hun gezin.

Functionaris WZD

Als externe functionaris WZD werk ik met diverse teams samen om te voldoen aan de verplichtingen binnen de Wet Zorg en Dwang.