Diensten

in GGZ & Onderwijs

Adoptieonderzoek

Psychologisch onderzoek van aspirant adoptieouders.

Regiebehandelaar

Inzet als regiebehandelaar (Orthopedagoog-Generalist & Registerpsycholoog NIP | Kinder & Jeugd) voor korte tot lange termijn.

Supervisie

Als supervisor richt ik mij op jouw persoonlijke leerproces in jouw opleiding tot Orthopedagoog-Generalist, K&J-psycholoog of SKJ Gedragswetenschapper.

Werkbegeleiding

Voor werkbegeleiding van professionals in opleiding tot Orthopedagoog-Generalist en Registerpsycholoog Kinder & Jeugd.

Specialist Adoptie

Voor psychologische behandelingen van kinderen, jongeren en volwassenen. Met name gericht op geadopteerden en hun gezin.

Functionaris WZD

Als externe functionaris WZD werk ik met diverse teams samen om te voldoen aan de verplichtingen binnen de Wet Zorg en Dwang.

De wachtlijst voor behandeling is op dit moment minder dan 4 weken. Deze website wordt bijgewerkt zodra dit is veranderd.

Tarieven & Vergoedingen

Diensten

Tarieven

Het uurtarief wordt vastgesteld op basis van de omvang van de opdracht. Voor GGZ-behandelingen en supervisie/werkbegeleiding worden de landelijke tarieven van de NZA gevolgd. 
 
Voor psychologisch onderzoek van aspirant adoptiefouders gelden de volgende vaste tarieven:
 
alleenstaanden – 215 euro 
partners – 250 euro
 

Vergoedingen

In 2022 zijn geen contracten afgesloten met gemeenten of zorgverzekeraars. Dat betekent dat behandeling niet in aanmerking komt voor vergoeding. 

Maatwerk

Een aantal werkzaamheden is zo specifiek en vraagt om een maatwerkofferte. Wilt u meer informatie, neem dan contact met mij op.