Peters-Schrama

Orthopedagoog-Generalist BIG

Registerpsycholoog NIP | Kind & Jeugd

Cognitief Gedragstherapeut

Seksuoloog

Peters-Schrama

Over mij

Met een achtergrond in het basisonderwijs en vol ambities startte ik in 2013 met Meneer Willem; een eigen praktijk voor leerlingbegeleiding. Vol goede moed, inhoudelijk goed voorbereid, maar zonder uitgebreid businessplan begon ik aan deze uitdaging. En dat is gelukt!
 
In de afgelopen zes jaar is Meneer Willem uitgegroeid tot BuroJIJ; zorgaanbieder voor jeugdhulp en onderwijszorg. Samen met een team van (gz-)psychologen, orthopedagogen(-generalist) en ondersteunend personeel biedt BuroJIJ GGZ-behandeling en ambulante jeugdhulp aan kinderen, jongeren en hun gezin. Vanaf 2019 is het aanbod uitgebreid met Basis GGZ voor volwassenen.
 
Inmiddels is de dagelijkse leiding van BuroJIJ in handen van de directeur en de teamleider en ben ik binnen BuroJIJ werkzaam als praktijkopleider & regiebehandelaar. Die werkzaamheden combineer ik met mijn eigen praktijk Peters-Schrama. Als voormalig pleegouder en trotse vader van twee geadopteerde kinderen bied ik vanuit Peters-Schrama gespecialiseerde psychologische behandelingen aan geadopteerden, pleegkinderen en adoptie- en pleegouders met specifieke vragen over opvoeden, gehechtheid en ontwikkeling van hun kinderen. Daarnaast bied ik (na)scholingen en trainingen aan bij diverse organisaties en opleidingsinstituten en werk ik als (regie)behandelaar voor korte of langere tijd in organisaties in GGZ, gehandicaptenzorg en onderwijs. 
 
Vanaf april 2020 ben ik in opleiding tot Seksuoloog NVVS. Ik sta ingeschreven in de volgende beroepsregisters:
 
NVO-Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen
NIP- Nederlands Instituut voor Psychologen, Register Kinder & Jeugd
VGCt- Vereniging Gedrags- en Cognitieve therapie
BIG- Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, nummer 59926875031
NVVS: Nederlandse Vereniging voor Seksuologie